Rehabilitació i Restauració

Rehabilitació i Restauració2016-11-23T08:31:17+00:00

Realitzem un treball especialitzat que requereix una preparació adequada i
personal qualificat en rehabilitació i restauració

Recuperem i modernitzem obres de tota mena:

  • Tramitació de permisos.

  • Neteja de paraments amb maquinària adient.

  • Reconstrucció de motllures i cornises.

  • Pintures i estucs.

  • Reforma integral d’edificis, habitatges i torres.

  • Tractament d’aluminosi mitjançant el sistema de reforç de bigues més adequat a cada cas.

  • Impermeabilització de tot tipus de cobertes i teulades.

  • Aplicació de diferents sistemes per solucionar problemes amb humitats.

  • Aïllaments tèrmics i acústics en façanes i interiors.

Rehabilitació i Restauració
Rehabilitació i Restauració
Treballs de Rehabilitació i Restauració
Treballs de Rehabilitació i Restauració
Treballs de Rehabilitació i Restauració